You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Informace pro zájemce o odborné stáže

Administrativně organizační zajištění odborných stáží (praxí) studentů středních, vyšších odborných škol a lékařských fakult zajišťuje:
 
Bc. Naděžda Pulkertová
Referent vzdělávání
Tel.: 546 439 416

Student (popř. škola a jí pověřený zaměstnanec) je povinen nejméně 15 dnů před nástupem na praxi požádat referenta vzdělávání o souhlas s výkonem praxe. Po kladné odpovědi je povinen doručit referentovi vzdělávání podepsanou "Smlouvu o zabezpečení odborné praxe" a potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání praxe, případně potvrzení o absolvování očkování proti VHB.
 
Bez podepsané smlouvy nebo bez potvrzení o zdravotní způsobilosti nebude studentovi praxe v Nemocnici Ivančice umožněna.