You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

motodlahy kolenní

Nové motodlahy na rehabilitační oddělení

Dne 21. 11. 2019 byly dodány na rehabilitační oddělení 2 motodlahy pro pasivní pohybovou terapii dolních končetin včetně dvou kusů výškově nastavitelných stolků, které naše nemocnice pořídila z dotačních prostředků poskytnutých naším zřizovatelem Jihomoravským krajem ve výši  299 112,- Kč.

Motodlahy rozšířily možnosti a zkvalitnily rehabilitační péči pacientům po implantaci velkých umělých kloubů, po složitějších úrazech a operacích končetin, ale i lidem s některými neurologickými diagnózami, včetně následků cévní mozkové příhody. Dva nové přístroje zajišťují bezpečné cvičení v pooperačním období během fáze hojení a regenerace tkáně. Cvičení probíhá pasivně, tedy bez nutnosti aktivní svalové činnosti. Motodlahy budou používány na lůžkové i ambulantní části rehabilitačního oddělení naší nemocnice.

Motodlaha BTL – CP MOTION K PRO je profesionální model pro pasivní cvičení kolenních a kyčelních kloubů. Druhá motodlaha BTL CPMOTION K ELITE je profesionální model pro pasivní cvičení kolenních a kyčelních kloubů s integrovaným kotníkovým modulem, tedy s možností procvičení i hlezenního kloubu.


Motodlaha BTL- CP MOTION K PRO                                  

         

 

Motodlaha BTL CPMOTION K ELITE