You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Dotace od Obce Dukovany ve výši 10 000 Kč

Použití veřejných finančních prostředků poskytnutých jako dotace
ve výši 10 000 Kč od Obce Dukovany na základě
„Smlouvy o poskytnutí individuální dotace č. DI 10/2020“
 

Zakoupení jídelních stolků.

Finanční prostředky ve výši 10 000 Kč z dotace od Obce Dukovany byly použity na pořízení 10 ks mobilních jídelních stolků pro potřeby pacientů oddělení LDN.

 

Jedná se o jídelní stolky s nastavitelnou výškou a úhlem pracovní desky, vyvýšeným okrajem desky a s pojezdovými kolečky s brzdou