You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Lékař/lékařka

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru:

Lékaře pro novorozenecké oddělení

se specializovanou způsobilostí v oboru pediatrie čí neonatologie

Požadavky:

specializovaná způsobilost v oboru pediatrie čí neonatologie, zdravotní způsobilost a bezúhonnost. 

Možný zkrácený pracovní úvazek či dohoda o pracovní činnosti. 

Klidné pracovní prostředí (oddělení fyziologických novorozenců). 

Písemné žádosti s profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání a odbornosti zasílejte na personální oddělení na adresu: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Bc. Lenka Pátková, personalista, Široká 16, 664 91  Ivančice nebo na e-mail: patkova@nspiv.cz. Nebo kontaktujte primáře novorozeneckého oddělení - MUDr. Karel Mittner, e-mail: mittner@nspiv.cz, tel.: 546 439 521. 

 

Lékaře pro rehabilitační oddělení

- s ukončeným povinným (interním, chirurgickým nebo neurologickým) základem nebo před ukončením základu,

- se zájmem o obor Rehabilitační a fyzikální medicína, 

s atestací nebo před ukončením atestace v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína.

Pracovní poměr na dobu neurčitou, plný i částečný úvazek, nástup možný ihned.

Naše pracoviště má udělenu MZ ČR akreditaci I. typu pro vzdělávání lékařů.

Kontaktní osoba: Prim. MUDr. Jan Adámek, Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 91 Ivančice, tel. 546 439 581, email: adamek@nspiv.cz

 

 

Lékaře pro zajištění ústavní pohotovostní služby na základě dohody o pracovní činnosti

se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v těchto oborech:

- vnitřní lékařství

- chirurgie

- anesteziologie a intenzivní medicína

(popřípadě lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru, která má společný základní kmen s výše uvedenými obory).

Odměna za hodinu vykonané práce je ve všední pracovní den 450 Kč, v ostatní dny (tj. sobota, neděle, svátek) 550 Kč.

Nástup možný ihned.

Písemné žádosti s profesním životopisem a přehledem o dosažené kvalifikaci v požadovaném oboru zasílejte na personální oddělení na adresu: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Bc. Lenka Pátková, personalista, Široká 16, 664 91 Ivančice nebo na e-mail: patkova@nspiv.cz.

 

Lékaře pro zajištění lékařské pohotovostní služby (LPS) na základě dohody o pracovní činnosti

se specializovanou způsobilostí v těchto oborech:

- všeobecné lékařství

- vnitřní lékařství

- chirurgie

- anesteziologie a intenzivní medicína

Doba provozu LPS:

- v pracovní dny: 16:00 hod. - 22:00 hod., - v mimopracovní dny: 8:00 hod. - 20:00 hod.

Odměna za hodinu vykonané práce je v pracovní dny 450 Kč, v mimopracovní dny (tj. sobota, neděle, svátek) 550 Kč.

Nástup možný ihned.

Písemné žádosti s profesním životopisem a přehledem o dosažené kvalifikaci v požadovaném oboru zasílejte na personální oddělení na adresu: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Bc. Lenka Pátková, personalista, Široká 16, 664 91 Ivančice nebo e-mail: patkova@nspiv.cz.


Lékaře pro interní oddělení

se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství

Možný i zkrácený pracovní úvazek.

Nástup možný ihned.

Písemné žádosti s profesním životopisem a přehledem o dosažané kvalifikaci v požadovaném oboru zasílejte na personální oddělení na adresu: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Bc. Lenka Pátková, personalista, Široká 16, 664 91 Ivančice nebo e-mail: patkova@nspiv.cz.

 

Lékaře pro ARO-JIRP

se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína

Požadavky: specializovaná způsobilost v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, zdravotní způsobilost a bezúhonnost.

Možný i zkrácený pracovní úvazek.

Možná i dohoda o pracovní činnosti na ÚPS nebo pouze na anesteziologické pracoviště.

Písemné žádosti s profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání a odbornosti zasílejte na personální oddělení na adresu: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Bc. Lenka Pátková, personalista, Široká 16, 664 91 Ivančice nebo e-mail: patkova@nspiv.cz.

 

Lékaře pro chirurgii

se specializovanou způsobilostí v oboru

Požadavky: specializovaná způsobilost v oboru chirurgie, zdravotní způsobilost a bezúhonnost.

Možný i zkrácený pracovní úvazek.

Písemné žádosti s profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání a odbornosti zasílejte na personální oddělení na adresu: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Bc. Lenka Pátková, personalista, Široká 16, 664 91 Ivančice nebo e-mail: patkova@nspiv.cz.

 

Lékaře pro LDN

se specializovanou způsobilostí v oboru

Požadavky: specializovaná způsobilost v oboru, zdravotní způsobilost a bezúhonnost.

Možný i zkrácený pracovní úvazek.

Písemné žádosti s profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání a odbornosti a aktuálním výpisem z evidence rejstříku trestů zasílejte na personální oddělení na adresu: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Bc. Lenka Pátková, personalista, Široká 16, 664 91 Ivančice nebo e-mail: patkova@nspiv.cz.

 

Lékaře pro RDG oddělení

se specializovanou způsobilostí v oboru radiodiagnostika i na zkrácený úvazek

Nástup možný ihned.

Písemné žádosti s profesním životopisem a přehledem o dosažané kvalifikaci v požadovaném oboru zasílejte na personální oddělení na adresu: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Bc. Lenka Pátková, personalista, Široká 16, 664 91 Ivančice nebo e-mail: patkova@nspiv.cz

 

Lékaře pro gynekologicko-porodnické oddělení

se specializací v oboru gynekologie a porodnictví i na zkrácený úvazek

Nástup možný ihned.

Písemné žádosti s profesním životopisem a přehledem o dosažené kvalifikaci v požadovaném oboru zasílejte na personální oddělení na adresu: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Bc. Lenka Pátková, personalista, Široká 16, 664 91 Ivančice nebo na e-mailovou adresu: patkova@nspiv.cz.