You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

 

Projekt Pořízení přístrojového vybavení a technologií Krajské nemocnice v Ivančicích zařazené do páteřní sítě poskytovatelů urgentní péče“, je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

 

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program (REACT-EU)

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016379

Příjemce dotace: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Výzva: 98. výzva IROP - Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby - SC 6.1

 

Specifický cíl: Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství

 

Dotace: 100 % způsobilých výdajů projektu – 118 600 000 Kč

 

 

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je pořízení nového přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) pro Krajskou nemocnici v Ivančicích zařazenou do páteřní sítě poskytovatelů urgentní péče. Projektový záměr navrhuje investici do zdravotnické techniky a vybavení urgentní péče ve vazbě na cílové obory výzvy, a to v celkovém investičním objemu 118,58 mil. Kč včetně DPH.

 

Díky spolufinancování Evropskou unií nemocnice získala a získá z operačního programu – Integrovaný regionální operační program (REACT-EU) reg.č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016379, moderní vybavení pro poskytování zdravotní péče 21. století. 

Cílem projektu je zajistit přístrojové vybavení pro poskytování zdravotní péče na úrovni doby v krajské nemocnici v Ivančicích, zařazenou do páteřní sítě poskytovatelů urgentní péče. Projektový záměr navrhuje investici do zdravotnické techniky a vybavení pracovišť akutní péče v celkovém investičním objemu bezmála 120 mil. Kč.

V rámci tohoto programu nemocnice na přelomu roku 2022/2023 pořídila nové vybavení gastroenterologické ambulance a infuzní techniku pro jednotku intenzivní a resuscitační péče.

 

Tým pracovníků gastroenterologické ambulance tak pod vedením MUDr. Lenky Hándlové získal moderní gastroskopickou a kolonoskopickou sestavu v hodnotě převyšující 9 mil. Kč, pomocí které provádí vyšetření zažívacího traktu.

 

K výkonům, prováděným v této specializované ambulanci patří také kolorektální screening tlustého střeva.

 

Pacienti se mohou objednávat na tel. čísle 546 439 651.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Jednotce intenzivní a resuscitační péče bylo pro 12 lůžek  pořízeno vybavení v hodnotě více než 6  mil. Kč.

 

Mezi pořízené vybavení patří přístroje pro průběžné podávání  léků, které jsou přizpůsobené potřebám pacientů a  zdravotníků, obsahují bezpečnostní prvky a příslušné alarmy,  čímž minimalizují možná rizika léčby.

 

 

Dále byly pořízeny speciální pumpy pro podávání výživy   sondou u pacientů v bezvědomí, nebo u pacientů s poruchou   polykání.