You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Gynekologické lůžkové oddělení

Gynekologické lůžkové oddělení disponuje 12 lůžky na pokojích se sociálním zařízením. Na toto oddělení jsou přijímány pacientky k malým gynekologickým výkonům a velkým operacím. Dále pak zde jsou hospitalizovány pacientky s gynekologickými chorobami, které vyžadují léčbu na lůžku.

Plánované malé operační výkony probíhají vždy v pondělí, úterý a čtvrtek. Většina pacientek je v den malého operačního výkonu propuštěna do domácí péče.

Velké gynekologické operace probíhají vždy v pondělí, středu a pátek. Pacientky jsou na tyto výkony přijímány den předem. Délka hospitalizace po těchto operacích je individuální, ale naprostou většinu pacientek propouštíme 3. až 5. pooperační den.

Operační léčba na našem gynekologicko-porodnickém oddělení zahrnuje téměř kompletní spektrum gynekologických operací, jen pacientky s pokročilými zhoubnými nádory jsou po domluvě referovány do onkogynekologického centra.

Snahou personálu gynekologického lůžkového oddělení je vytvořit přátelské prostředí pro všechny operované ženy.

 Ke stažení: Pokyny k plánované hospitalizaci