You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Informace o poskytování péče pojištěncům členských zemí EU a ostatním cizincům

1. Pendleři (tzv. přeshraniční pracovníci)
- jsou to čeští občané, kteří bydlí v ČR, ale pracují v jiném členském státě EU, kde jsou (pendler i jeho rodinní příslušníci, tj. manžel(ka) a děti) zdravotně pojištěni. Po tuto dobu nemusí hradit pojistné v ČR. Mají ovšem nárok na takovou zdravotní péči, která je křížkem označena na formuláři Potvrzení o registraci (toto potvrzení obdrží pojištěnec u své mateřské pojišťovny, u které byl pojištěn před odchodem do ciziny) a kterým se pendler nebo jeho rodinný příslušník musí prokázat při návštěvě zdravotnického zařízení.
2. Cizinci zemí EU
(k nim patří samozřejmě i Slováci!) - mají nárok pouze na tzv. lékařsky nezbytnou a neodkladnou péči. Musí se prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění. Zdravotnické zařízení vyplní s cizincem tzv. Potvrzení o nároku cizího pojištěnce z členské země EU..., přičemž si cizí pojištěnec zvolí některou z českých zdravotních pojišťoven, která ponese náklady za jeho ošetření.
Na základě těchto předložených dokladů zdravotnické zařízení vyúčtuje poskytnutou péči příslušné zvolené české zdravotní pojišťovně, ta si následně vyžádá úhradu poskytnuté péče na zahraniční pojišťovně, u které je cizinec pojištěn.
3. Smluvní pojištěnci
(tím může být kterýkoliv cizinec) - prokazují se průkazem smluvního zdravotního pojištění uzavřeného s některou z českých zdravotních pojišťoven.