You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Příspěvky a dotace

Přehled poskytnutých příspěvků zřizovatele v roce 2019

zdroj Účel použití finančních prostředků - název akce Investice – I Provoz - P Poskytnuto v roce 2019 v Kč
JMK pořízení CT I 12 937 000
JMK pojízdný RTG přístroj I 1 685 000
JMK havárie RTG skiagrafického přístroje I 4 060 000
JMK motodlaha kolenní - 2 ks I 300 000
JMK zajištění lékařské pohotovostní služby P 1 922 000
JMK kompresor pro výrobu medicinálních plynů I 206 000
JMK výškově nastavitelné lehátko pro fyzioterapii P 35 000
JMK příspěvek bez účelového určení P 16 500 000
JMK oprava střechy budovy K - havárie P 663 000
JMK oprava videokolonoskopu – havárie P 150 000
JMK oprava gastroskopu - havárie P 120 000
JMK oprava ZTI budovy L – odpady P 37 000
JMK nákup diagnostických monitorů – havárie I 220 000
JMK plicní ventilátor pro dlouhodobou plicní ventilaci I 605 000
JMK anesteziologický přístroj s monitorem životních funkcí I 1 500 000
JMK nemocniční informační systém - HW I/P 6 000 000

Podřazené stránky

Podpořili nás
Dotace od Obce Dukovany ve výši 10 000 Kč
Dotace od Obce Dukovany ve výši 20 000 Kč
motodlahy kolenní
preventivní antidekubitní matrace pro rehabilitační oddělení