You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Interní oddělení

Primář
MUDr. Renata Baslíková - tel. č.: 546 439 540
e-mail: baslikova@nspiv.cz
 
Zástupce primáře
MUDr. Lenka Hándlová
 
Lékaři:
MUDr. Rostislav Stříbrný, MUDr. Petr Zábrodský, MUDr. Ondřej Hoznauer, MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová, MUDr. Dominik Černý, MUDr. Tereza Kratochvílová, MUDr. Tereza Madarászová, MUDr. Annamária Juráňová, MUDr. Klára Neupauerová, MUDr. Mária Porubčanová, MUDr. Radoslav Goč
 
Vrchní sestra
Iveta Valová, DiS. - tel. č.: 546 439 534
e-mail: valova@nspiv.cz
 
Staniční sestra
Lucie Peterčáková
 
Interní oddělení má dvě části, ambulantní a lůžkovou. Nalézá se v budově C v přízemí.

Odborné ambulance:

 
PŘÍJMOVÁ AMBULANCE
Tel. č.: 546 439 653
Den
Ordinační doba od - do
Pondělí - Pátek
7:00 - 15:30 hod.

V této ambulanci zajišťujeme kompletní vyšetření pacienta před přijetím k hospitalizaci, provádíme konziliární vyšetření a vyšetření EKG pro celou nemocnici i pro privátní lékaře.
Ošetření bez objednání.
 
FUNKČNÍ AMBULANCE
Tel. č.: 546 439 653
Den
Ordinační doba od - do
Pondělí - Pátek
7:00 - 8:00 hod.

V této ambulanci zajišťujeme Holterovské monitorování EKG a TK/24 hodin.
Ošetření po objednání.
 
KARDIOLOGICKÁ AMBULANCE a ECHO
- MUDr. Rostislav Stříbrný
- MUDr. Petr Zábrodský 
- MUDr. Daniel Šulc
Tel. č.: 546 439 653
Den
Ordinační doba od - do
Pondělí
8:30 - 13:00 hod.
Úterý
7:30 - 15:30 hod.

Středa KARDIOLOGICKÁ AMBULANCE

7:30 - 13:00 hod.
Poslední středa v měsíci
15:00 - 16:30 hod.
Čtvrtek
7:30 - 15:30 hod.
  
V této ambulanci zajišťujeme dispenzarizaci pacientů s kardiologickým onemocněním a ultrazvukové vyšetření srdce.
Ošetření po objednání.
 
HEMATOLOGICKÁ AMBULANCE
- prim. MUDr. Renata Baslíková
Tel. č.: 546 439 654 (telefonické konzultace a objednávky út, čt od 13:00 hod. do 14:30 hod.)
  
Den
Ordinační doba od - do
Úterý
 
7:00 - 8:00 hod. odběry krve
8:30 - 14:30 hod. ordinace lékaře
Čtvrtek
7:00 - 8:00 hod. odběry krve
8:30 - 14:30 hod. ordinace lékař
 
V této ambulanci zajišťujeme péči a dispenzarizaci o pacienty s onemocněním krve.
Ošetření po objednání.
 
GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Lenka Hándlová
Tel. č.: 546 439 651
Den
Ordinační doba od - do
Pondělí - Pátek
7:00 - 14:30 hod.

V této ambulanci provádíme vyšetření a drobné zákroky zažívacího traktu pacientů. Jedná se o gastroskopii, kolonoskopii, polypektomii. Ošetření po objednání.
 
Lůžková část oddělení:

Telefonní čísla

Ošetřovna - sestra
546 439 536
Vyšetřovna 1 - lékař
546 439 533
Vyšetřovna 2 - lékař
546 439 532


Lůžková část interního oddělení má 20 pokojů. Na těchto pokojích poskytujeme léčbu a ošetřovatelskou péči na 40 lůžkách. Pokoje jsou z velké části dvoulůžkové, ale i třílůžkové a jednolůžkové. Všechny pokoje jsou vybaveny signalizací a sociálním zařízením.

Pacienti na interním oddělení mají možnosti připojení k internetu pomocí Wi-Fi.

Součástí oddělení je jídelna s možností pobytu v malém parčíku v letních měsících. V jídelně se podává jídlo chodícím pacientům a je možno zde sledovat televizi. Seznam práv pacientů je součástí každého pokoje.
Denně, během dopoledních hodin, probíhají na oddělení u pacientů různá vyšetření a vizity. Vizity za přítomnosti primáře oddělení, tzv. velké vizity, jsou denně mimo středy, soboty a neděle. Pacient je vždy informován o vyšetření, která ho čekají a o režimu dne. Malé vizity probíhají také v odpoledních a večerních hodinách.

Návštěvní doba je každý den od 14:00 – 17:00 hodin. V nutných případech, dle dohody s lékařem a ošetřujícím personálem, kdykoliv. Informace o zdravotním stavu pacienta rodinným příslušníkům podává lékař, dle přání nemocného, vždy ústně.
Cílem všech lékařů a ošetřujícího personálu je vytvořit pro naše pacienty takové prostředí, které přispěje k jejich brzkému uzdravení nebo alespoň zlepšení zdravotního stavu.
Uvědomujeme si také nutnost komunikace s rodinnými příslušníky nemocných. Je známo, že nemoc a bolest působí nejen na fyzikou stránku člověka, ale i na psychiku a může vyvolat i sociální problémy. Proto je důležité, aby nemocný cítil podporu a účast svých blízkých.
Při propuštění pacient dostává domů léky na tři dny a předběžnou propouštěcí zprávu pro obvodního lékaře. Definitivní propouštěcí zprávu s doplněním výsledků všech vyšetření odesílá nemocnice obvodnímu lékaři.
Na závěr pobytu v nemocnici žádáme pacienty o vyplnění anonymního dotazníku spokojenosti.
Naším přáním je nejen zdravý, ale i spokojený pacient.