You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Seznam zdravotnických výkonů, u kterých je vyžadován písemný souhlas pacienta

Seznam zdravotnických výkonů, u kterých je vyžadován písemný souhlas pacienta.

                                                                                                                    

 1. Interní oddělení
 • pleurální punkce diagnostické
 • elektrická kardioverze
 • rektoskopie
 • gastroskopie
 • kolonoskopie
 • transfuze
 • souhlas s genetickým vyšetřením
 • použití neregistrovaného léčebného přípravku Digoxin

 

 JIRP

 • celková a epidurální anestezie
 • porodní epidurální anestezie
 • transfuze
 • použití neregistrovaného léčebného přípravku Digoxin
 • použití neregistrovaného léčebného přípravku Isuprel
 • souhlas s genetickým vyšetřením

 

 Chirurgické oddělení

 • amputace
 • apendix laparoskopicky, laparotomicky
 • artroskopie
 • haemorhoidy
 • chronické onemocnění úponů
 • operace kýly tříselné, pupeční
 • rektoskopie
 • revize dutiny břišní
 • sutura vazů, šlach
 • varixy
 • zavřená repozice zlomenin
 • zlomenina kostí
 • zlomenina krčku kosti stehenní
 • žaludek
 • střevo
 • žlučník tomicky, skopicky
 • univerzální souhlas s operací
 • transfuze
 • bursa, ganglion, nádor mezenchymálních tkání
 • fimosa – cirkumcize
 • odstranění osteosyntetického materiálu
 • operace konečníku
 • resekce prostaty
 • resekce tumoru močového měchýře
 • sinus pilonidalis
 • syndrom karpálního tunelu
 • souhlas s genetickým vyšetřením
   
   
  Gynekologicko-porodnické oddělení
 • diagnostická hysteroskopie
 • separovaná abrase
 • císařský řez
 • umělé přerušení těhotenství
 • revize dutiny děložní
 • parciální vulvektomie
 • abdominální hysterektomie
 • laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie
 • sterilizace laparoskopicky
 • transfuze
 • sterilizace laparoskopicky ze zdravotních důvodů
 • sterilizace z jiného než zdravotního důvodu
 • plastiky poševní
 • použití tahuprosté vaginální pásky
 • konizace
 • operační laparoskopie
 • vaginální hysterektomie
 • souhlas s genetickým vyšetřením
 • použití neregistrovaného léčebného přípravku Bleu Patenté V
   
   
  Rehabilitační ambulantní oddělení
 • laserová terapie
 • baňkování
 • režimová opatření u nemocných s lymfedémem
   
 1. RDO
 • vyšetření výpočetní tomografií (CT)
 • vyšetření výpočetní tomografií (CT) s podáním kontrastní látky do žíly