You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Dotace od Obce Dukovany ve výši 20 000 Kč

Použití veřejných finančních prostředků poskytnutých jako dotace ve výši 20 000 Kč
od Obce Dukovany na základě „Smlouvy o poskytnutí individuální dotace
č. DI 27/2020“
 

Pořízení desinfekčních prostředků v rámci protiepidemiologických opatření proti Covid-19.
 
Finanční prostředky ve výši 20 000 Kč z dotace od Obce Dukovany byly použity na pořízení speciálního dezinfekčního prostředku Diosol 8.
Diosol 8 je širokospektrální přípravek proti bakteriím, plísním a virům a používá se při provádění povrchové plošné aerosolové desinfekce za použití aerosolového generátoru.
Účinné látky: peroxid vodíku (H2O2) a soli stříbra.