You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Nabídka služeb rehabilitačního oddělení

LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA (LTV)
 • Individuální a skupinová léčebná tělesná výchova (ILTV a SLTV)
 • Cvičení C, Th a L páteře (ILTV a SLTV)
 • Nácvik lokomoce a mobility
 • Cvičení poúrazových a pooperačních stavů
 • Cvičení s overbally, s pružnými tahy, cvičení na míčích, cvičení na bossu
 • Cvičení pro děti s vadným držením těla
 • Cvičení pro těhotné
 • Cvičení dětí s patologickým vývojem
 • Kineziotejping, tejping (přímá úhrada)
 • Cvičení na neurofyziologickém podkladě - PNF - Kabat (CMP, paretické stavy atd.)
 • Měkké a mobilizační techniky u funkčních poruch pohybového aparátu
 • Spirální dynamika
 • Skupinové cvičení v bazénu (15 min., pojišťovna hradí 5x/3 měsíce)
 • Cvičení na přístrojích a na nářadí - rotoped, balanční plošina, úseče, balanční sandály
 • Cvičení a mobilizace dle Mojžíšové (nejen pro gynekologické pacientky, ošetření funkční ženské sterility apod.)

 

 

OSTATNÍ TERAPIE
 • Klasické masáže Cp, Lp, Cp + Lp (přímá úhrada)
 • Manuální lymfodrenáže (přímá úhrada)
 • Reflexní masáže (nelze kombinovat s jinými procedurami, pojišťovna hradí 10x/3 měsíce)
 • Baňkování
 
ELEKTROLÉČBA
 • Proudy: Diadinamické, TENS, Traebertovy, interferenční
 • Hydrogalvan
 • Ultrazvuk
 • Elektrostimulace
 • VAS
 • H-WAVE
 
TEPLOLÉČBA
 • Rašelinové zábaly (přímá úhrada)
 • Parafínové zábaly
 
VODOLÉČBA
 • Perličkové koupele (součástí je suchý zábal za přímou úhradu)
 • Vířivé koupele HKK a DKK
 • Podvodní masáže v Hubbardově tanku
 • Individuální cvičení v Hubbardově tanku
 • Přísadové koupele (bylinné, solfatanové)
 
OSTATNÍ FYZIKÁLNÍ TERAPIE
 • Inhalace
 • Přístrojová trakce Cp a Lp
 • Bioptronová lampa
 • Laser
 • Magnetoterapie
 • Ultrazvuk