You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Informace pro pacienty

 
 • Rehabilitační péče je poskytována na základě doporučení "FT" nebo "K" poukazu od praktického nebo odborného lékaře.

 • Některé druhy rehabilitačních procedur lze poskytovat i bez doporučení, za přímou úhradu (viz ceník nemocničních služeb).

 • Platnost poukazu FT je 1 týden - cca 7 dní.

 • Pacient s poukazem "K" - objedná se na pracoviště evidence k rehabilitačnímu lékaři na vstupní vyšetření (lze objednat i telefonicky).

 • Pacient s poukazem "FT" objedná se na pracovišti evidence na daný typ procedur, které mu lékař předepsal.

 • Pacient dodržuje objednané termíny, nemůžete-li se z jakýchkoliv důvodů dostavit k léčbě, omluvte se (osobně či telefonicky) v evidenci rehabilitačního oddělení na tel. čísle 546 439 583 nebo pište na e-mail: koznarova@nspiv.cz.

 • Při vynechání procedury či jiné absenci bez omluvy nelze proceduru přeobjednat ani nahradit. Při dvou neomluvených absencí se ruší objednaný plán procedur.

 • Prosíme o dodržení času naplánovaných procedur, procedury na sebe navzájem navazují a i v případě 5ti minutového zpoždění (mimo ILTV) nelze proceduru aplikovat. V některých případech se při zpoždění zkrátí délka procedury o daný čas.

 • Ceny za přímo hrazené procedury jsou dle platného ceníku nemocničních služeb nemocnice Ivančice.

 • K lékařskému vyšetření si vyzvedněte rehabilitační kartu na evidenci rehabilitačního oddělení.
K ambulantní léčbě budete potřebovat:
 • Vodoléčba - velký ručník, přezůvky,

 • Bazén - velký ručník, protiskluzové přezůvky, popř. toaletní potřeby,
 • Elektroléčba - velký ručník, přezůvky,

 • ILTV (individuální léčebný tělocvik) - velký ručník, cvičební úbor,
 • SLTV (skupinový léčebný tělocvik) - velký ručník, přezůvky, cvičební úbor.
 • Do odvolání je zrušen skupinový léčebný tělocvik v bazénu. 

Některé procedury jsou omezené časem nebo počtem - určeno vyhláškou zdravotní pojišťovny.

Perličková koupel - nedílnou součástí je suchý zábal za přímou úhradu pacienta (45,00 Kč)

U SLTV v bazénu - do 5 návštěv - hrazeno pojišťovnou, od 6 návštěvy je SLTV hrazeno přímo Vámi. Nutno před návštěvou SLTV uhradit poplatek za cvičení v bazénu na pracovišti evidence, budova L, RHB oddělení - ambulantní část.

Při zájmu o plavání (15 min.) je nutné opět uhradit daný poplatek na pracoviště evidence RHB oddělení - ambulantní část.

Kontraindikace lymfodrenáží - doposud neléčené nebo nedoléčené maligní (zhoubné) onemocnění, akutní bakteriální infekce (např. erysipel), akutní horečnaté infekční stavy, hnisavé kožní rány, edémy ledvinového původu - nefrózy, edémy v případě kardiální insuficience, akutní zánět žil - trombophlebitis, akutní trombóza hlubokých žil - phlebotrombóza.