You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Léčebna dlouhodobě nemocných

Oddělení LDN poskytuje následnou, specializovanou, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, lůžkovou péči pacientům s chronickými onemocněními, kteří vyžadují dlouhodobou hospitalizaci. O délce pobytu v LDN rozhoduje vždy zdravotní stav pacienta. Pro přijetí je nezbytné doporučení ošetřujícího lékaře (praktik, respektivě lékař lůžkového oddělení) formou písemné žádosti. Cílem péče je zlepšení zdravotního stavu, kvality života a soběstačnosti.
 
Primářka
MUDr. Jitka Hálová Novotná, MBA - tel. č.: 546 439 693, 685
e-mail: halovanovotna@nspiv.cz
 
Vrchní sestra
Lenka Skryjová, MBA - tel. č.: 546 439 694
e-mail: skryjova@nspiv.cz
 
Staniční sestry 
stanice A
Iveta Uličná, DiS. - tel. č.: 546 439 692
 
stanice B
Lenka Ondráčková - tel. č.: 546 439 686
 
Celková lůžková kapacita je 60 lůžek. Stanice A - 30, stanice B - 30.
  • Jednotlivé pokoje jsou 1-4 lůžkové na obou stanicích,
  • Vybavení pokojů je standardní,
  • Každá stanice má pracovnu lékaře, ošetřovnu, denní místnost sester, pro pacienty je možnost využití společenské místnosti s televizorem,
  • Lékařské vizity jsou denně (2x týdně primářská).
Doporučená návštěvní doba je od 14:00 hod. do 17:00 hod. Informace o zdravotním stavu pacientů podávají lékaři telefonicky po 10:00 hod. v pracovní dny. Individuálně osobně lze kontaktovat lékaře v odpoledních hodinách. Stanice LDN se nacházejí v budově L, ve 4. a 5. podlaží.
Přijímání pacientů na lůžka LDN zajišťují a koordinují sociální pracovnice nemocnice Nataša Mikulová, e-mail: mikulova@nspiv.cz a Mgr. Soňa Pozdanová, e-mail: pozdanova@nspiv.cz, tel. č. 546 439 420, 722 072 408. Provozní doba pro veřejnost je pondělí až pátek od 13:00 hod. do 14:30 hod.
 
Pod vedením vrchní sestry pořádají zaměstnanci oddělení zábavné programy a kulturní akce s občerstvením a dárečky (např. vánoční koncert, posezení s živou hudbou, canisterapie, módní přehlídka, návštěva zdravotního klauna).
Oddělení úzce spolupracuje se Sborem Jednoty bratrské v Ivančicích, čímž jsou zajištěny aktivity související s vyplněním volného času pacientů. Například služba pracovníka pro naplňování lidských potřeb (pomoc při běžných denních činnostech, komunikace, procházky), služba duchovní, služby dobrovolníků (komunikace, četba, procházky, nákupy, ruční práce) a návštěvy dorostenců s kulturním programem.