You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Sponzoři a dárci

Jsme Vaše nemocnice, která je Vám k dispozici 24 hodin denně. Zvažte proto laskavě možnost příspěvku, který může pomoci při nákupu moderních zdravotních přístrojů nebo přispět ke zkulturnění prostředí nemocnice a k celkovému zvýšení komfortu pacientů. Sponzorem či dárcem se může stát jak fyzická, tak právnická osoba, která má zájem podílet se na tomto rozvoji nemocnice.

Kontakty

Přijměte předem opravdový dík za jakýkoliv příspěvek, ať ihned nebo v blízké budoucnosti. Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční a musí být podloženy smlouvou, kterou si můžete vytisknout na níže uvedeném odkazu nebo vyžádat na příslušném oddělení nebo na adrese:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace 
Mgr. Eva Gratclová 
právnička 
Široká 16 
664 91 Ivančice

E-mail: gratclova@nspiv.cz 
Telefon: 546 439 405
Fax: 546 439 410
Číslo účtu Nemocnice Ivančice: 1937911/0100 (KB Ivančice)

Formuláře darovacích smluv:

Darovací smlouva - právnická i fyzická osoba podnikatel - věcný dar,

Darovací smlouva - právnická i fyzická osoba podnikatel - účelově určené peněžní prostředky, 

Darovací smlouva - právnická i fyzická osoba podnikatel - účelově neurčené peněžní prostředky, 

Darovací smlouva - fyzická osoba - účelově určené peněžní prostředky, 

Darovací smlouva - fyzická osoba - účelově neurčené peněžní prostředky, 

Čestné prohlášení - přijímání darů a použití prostředků z darů.

Sponzoři a dárci za rok 2020

  •