You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Certifikáty

Certifikát o shodě s požadavky ISO 9001:2008 - Poskytování služeb centrální sterilizace

Číslo certifikátu: TCB 16/02/19549

Vydal: Tayllor & Cox s.r.o., Na Florenci 1055/35, Staré Město - Praha 1, CZ 110 00

 

Certifikát o shodě s požadavky ISO 13485:2012 - Poskytování služeb centrální sterilizace

Číslo certifikátu: TCB 16/02/013012

Vydal: Tayllor & Cox s.r.o., Na Florenci 1055/35, Staré Město - Praha 1, CZ 110 00

 

Certifikát o provedení externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření u poskytovatele

Číslo certifikátu. VF 1Z15-67004-Q01

 

Dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost.

Rozsah: Laboratorní diagnostika v odbornosti klinické biochemie.

Osvědčení o akreditaci č. 66/2015 vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle výše uvedené normy.