You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Primář/ka gynekologicko-porodnického oddělení

 

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce

primář/primářka gynekologicko-porodnického oddělení.

 

 

Požadované kvalifikační předpoklady:

specializační způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví,

licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře,

znalost práce na PC,

praxe jako řídící pracovník vítána.

 

K přihlášce přiložte:

strukturovaný životopis s motivačním dopisem,

kopie dokladů prokazujících kvalifikační předpoklady,

výpis z rejstříku trestů a doklad o zdravotní způsobilosti,

poslední dva uvedené doklady ne starší než 3 měsíce.

 

Nástup možný ihned.

Písemné žádosti s profesním životopisem a přehledem o dosažené kvalifikaci v požadovaném oboru zasílejte na personální oddělení na adresu:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Bc. Lenka Linha, personalista, Široká 16, 664 91 Ivančice nebo na e-mail: linha@nspiv.cz .