You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Podpořili nás

Projekt

OBNOVA VYBAVENÍ NEMOCNICE IVANČICE

je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Operační program: Integrovaný regionální operační program (REACT-EU)

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016379

Příjemce dotace: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Výzva: 98. výzva IROP - Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby - SC 6.1

Specifický cíl: Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství

Dotace: 100 % způsobilých výdajů projektu – 118 600 000 Kč

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je pořízení nového přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) pro Krajskou nemocnici v Ivančicích zařazenou do páteřní sítě poskytovatelů urgentní péče. Projektový záměr navrhuje investici do zdravotnické techniky a vybavení urgentní péče ve vazbě na cílové obory výzvy, a to v celkovém investičním objemu 118,58 mil. Kč včetně DPH.