You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Porodní sál

Od 1. 12. 2022 zavádí porodní oddělení nemocnice Ivančice, přísp. organizace novou službu pro rodičky – Individuální konzultace s porodní asistentkou. Po dobu jedné hodiny se Vám bude porodní asistentka individuálně věnovat, podá Vám informace ohledně registrace k porodu a vlastnímu porodu, zodpoví Vaše dotazy a ukáže Vám podle obsazenosti porodní sály a oddělení šestinedělí. Na konzultaci je nutné se předem objednat na tel. č. 546 439 487. Služba je placená částkou 500 Kč.
 
Porodní sál má tři samostatné boxy, které jsou moderně vybaveny a nabízí rozmanité možnosti prožívání porodu. Personál naší porodnice vždy preferuje přirozený způsob vedení porodu. Pokud je nějaký důvod ukončení těhotenství plánovaným císařským řezem, vždy tuto skutečnost s těhotnou ženou dopředu projednáme a naplánujeme. Těhotná žena si může k porodu přinést porodní plán, kde nám v přehledné formě napíše své představy a přání ohledně vedení porodu. Tento plán nám předá při registraci nebo při příjmu na porodní sál a náš personál se vždy snaží, pokud je to v našich možnostech, ženě vyhovět. Na porodním sále ženě nabízíme širokou paletu porodnických pomůcek, např. žíněnky, polohovací postele, porodnické vaky, porodnickou stoličku, balony, vanu a sprchu. Lze využít naši nebo vlastní aromaterapii ke zmírnění bolesti a celkovému pocitu uvolnění, bylinnou napářku k uvolnění porodních cest nebo entonox (rajský plyn). Naše porodnice neumožňuje porody do vody, ale těhotná žena může využít prostornou vanu k celkové relaxaci během I. doby porodní.
Žena může mít na porodním sále doprovod. Nejčastěji jde o otce dítěte, ale může jím být i jakýkoliv další člen rodiny, nebo blízký člověk, který rodící ženě bude dělat během porodu společnost a psychickou podporu. Doposud není v naší porodnici tato služba zpoplatněna. Otec může bý přítomen i na operačním sále u plánovaného císařského řezu. Tato služba je zpoplatněna částkou 160 Kč (náklady na jednorázové operační prádlo). Většina plánovaných císařských řezů probíhá ve spinální anestezii, kdy rodička je znecitlivěna v dolní polovině těla a během operace je při vědomí, takže může s partnerem komunikovat. Pokud je nutné ukončení porodu akutním císařským řezem, pak tato operace vždy probíhá v celkové anestezii a přítomnost otce na operačním sále není umožněna.
Naše porodnice poskytuje tlumení porodních bolestí tzv. epidurální analgezií. Tato možnost je rodičce v případě potřeby nabídnuta a většina žen si ji u nás velmi chválí. Z porodního děje se vyřadí bolest a často se celková doba porodu zkrátí.
Od ledna 2012 umožňuje naše porodnice odběr pupečníkové krve pro vlastní potřebu. Tato krev pak může být využita k léčbě některých vzácných závažných onemocnění. Odběr je zpoplatněn a je nutné dopředu sepsat smlouvu s odběrovou společností CORD BLOOD CENTER a tuto smlouvu předat při přijetí k porodu.

Prenatální poradna při porodním sále:

Většina obvodních gynekologů předá těhotnou ženu do péče naší prenatální poradny ve 36. týdnu gravidity, tedy měsíc před termínem porodu. Žena by měla být předána do péče porodnice nejpozději v termínu porodu. Při první návštěvě zde se žena zaregistruje, jsou sepsány veškeré informace, kterými pak není žena zatěžována při příjmu k porodu. Žena je vždy kompletně vyšetřena a od 40. týdne gravidity je prováděno kardiotokografické vyšetření. Kontroly probíhají 1x týdně a po termínu porodu 1x za 3 dny. Pokud porod po termínu porodu nezačne samovolně, žena je nejpozději 10. den po termínu porodu přijata na porodní sál a následující den je porod vyvolán. Prenatální poradna slouží také k seznámení ženy s prostředím porodního sálu, jejím personálem a v případě rizikového těhotenství i ke stanovení termínu a způsobu vedení porodu.