You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Porodní sál

Porodní sál má tři samostatné boxy, které jsou moderně vybaveny a nabízí rozmanité možnosti prožívání porodu. Personál naší porodnice vždy preferuje přirozený způsob vedení porodu. Pokud je nějaký důvod ukončení těhotenství plánovaným císařským řezem, vždy tuto skutečnost s těhotnou ženou dopředu projednáme a naplánujeme. Těhotná žena si může k porodu přinést porodní plán, kde nám v přehledné formě napíše své představy a přání ohledně vedení porodu. Tento plán nám předá při příjmu na porodní sál a náš personál se vždy snaží, pokud je to v našich možnostech, ženě vyhovět. Na porodním sále ženě nabízíme širokou paletu porodnických pomůcek, např. žíněnky, polohovací postele, porodnické vaky, porodnickou stoličku, balony, vanu. Lze využít i vlastní aromaterapii ke zmírnění bolesti a celkovému pocitu uvolnění. Naše porodnice neumožňuje porody do vody, ale těhotná žena může využít prostornou vanu k celkové relaxaci během I. doby porodní.
Žena může mít na porodním sále doprovod. Nejčastěji jde o otce dítěte, ale může jím být i jakýkoliv další člen rodiny, nebo blízký člověk, který rodící ženě bude dělat během porodu společnost a psychickou podporu. Doposud není v naší porodnici tato služba zpoplatněna. Otec může bý přítomen i na operačním sále u plánovaného císařského řezu. Tato služba je zpoplatněna částkou 160 Kč (náklady na jednorázové operační prádlo). Většina plánovaných císařských řezů probíhá ve spinální anestezii, kdy rodička je znecitlivěna v dolní polovině těla a během operace je při vědomí, takže může s partnerem komunikovat. Pokud je nutné ukončení porodu akutním císařským řezem, pak tato operace vždy probíhá v celkové anestezii a přítomnost otce na operačním sále není umožněna.
Naše porodnice poskytuje tlumení porodních bolestí tzv. epidurální analgezií. Tato možnost je rodičce v případě potřeby nabídnuta a většina žen si ji u nás velmi chválí. Z porodního děje se vyřadí bolest a často se celková doba porodu zkrátí.
Od ledna 2012 umožňuje naše porodnice odběr pupečníkové krve pro vlastní potřebu. Tato krev pak může být využita k léčbě některých vzácných závažných onemocnění. Odběr je zpoplatněn a je nutné dopředu sepsat smlouvu s odběrovou společností CORD BLOOD CENTER a tuto smlouvu předat při přijetí k porodu.

Prenatální poradna při porodním sále:

Většina obvodních gynekologů předá těhotnou ženu do péče naší prenatální poradny ve 36. týdnu gravidity, tedy měsíc před termínem porodu. Žena by měla být předána do péče porodnice nejpozději v termínu porodu. Při první návštěvě zde se žena zaregistruje, jsou sepsány veškeré informace, kterými pak není žena zatěžována při příjmu k porodu. Žena je vždy kompletně vyšetřena a od 40. týdne gravidity je prováděno kardiotokografické vyšetření. Kontroly probíhají 1x týdně a po termínu porodu 1x za 3 dny. Pokud porod po termínu porodu nezačne samovolně, žena je nejpozději 10. den po termínu porodu přijata na porodní sál a následující den je porod vyvolán. Prenatální poradna slouží také k seznámení ženy s prostředím porodního sálu, jejím personálem a v případě rizikového těhotenství i ke stanovení termínu a způsobu vedení porodu.