You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Chirurgické oddělení

Primář
MUDr. Václav Hándl - tel. č.: 546 439 475
 
Zástupce primáře
MUDr. Vítězslav Rada
 
Lékaři
MUDr. František Suchý, MUDr. Milan Čarvaš, MUDr. Rudolf Krátký, MUDr. Michal Potičný, MUDr. Jan Polášek, MUDr. Petr Obst, MUDr. Zuzana Musilová, MUDr. Lukáš Majerčák, MUDr. Pavel Levíček, MUDr. Barbora Štěpánková, MUDr. Daniel Koloděj, MUDr. Lukáš Pánči, MUDr. Tomáš Ledvina, MUDr. Jaroslava Hrabcová
 
Vrchní sestra
Ivana Šulcová - tel. č.: 546 439 494
e-mail: sulcova@nspiv.cz
 
Staniční sestra
Bc. Šárka Bognerová
 
Chirurgické oddělení má dvě části - ambulantní a lůžkovou.
Ambulantní část se nachází v I. nadzemním podlaží budovy F, lůžková část v II. nadzemním podlaží budovy C.
 
Ambulantní část
 
Chirurgická ambulance
- zajišťuje chirurgickou péči na základě doporučení praktických i odborných lékařů, akutní péči bez doporučení lékaře v době od 7:00 hod. do 15:30 hod.
- zajišťuje chirurgickou (ústavní) pohotovostní službu v pracovní dny od 15:30 hod. do 7:00 hod., soboty, neděle a svátky nepřetržitě
 
 
Odborné ambulance:
- ošetření se zajišťuje po objednání.
 
VŠEOBECNÁ CHIRURGICKÁ AMBULANCE:
MUDr. Milan Čarvaš
Tel. č.: 546 439 470
Den
Ordinační doba od - do
Pondělí
7:15 - 10:00 hod.
 
MUDr. Zuzana Musilová
Tel. č.: 546 439 470
Den
Ordinační doba od - do
Pondělí
12:00 - 15:00 hod.
 
MUDr. Petr Obst
Tel. č.: 546 439 470
Den
Ordinační doba od - do
Úterý
12:00 - 14:00 hod.
 
MUDr. Vítězslav Rada
Tel. č.: 546 439 470
Den
Ordinační doba od - do
Čtvrtek
8:00 - 12:00 hod.
- zaměřená na konzultace a ošetření v nejširším rozsahu všeobecné chirurgie včetně objednávání k operačním zákrokům a pooperační kontroly.
 
PROKTOLOGICKÁ AMBULANCE:
MUDr. Michal Potičný
Tel.č.: 546 439 470
Den
Ordinační doba od - do
Úterý
9:00 - 11:00 hod.
- zajišťuje chirurgickou péči a poradenství pacientům s chorobami konečníku.
 
AMBULANCE PRO ONEMOCNĚNÍ KOLENNÍHO KLOUBU:
Prim. MUDr. Václav Hándl
Tel. č.: 546 439 470
Den
Ordinační doba od - do
Středa
8:00 - 12:00 hod.
- poskytuje specializovanou péči pacientům s poruchami pohybového ústrojí, konzultace, poradenství a objednávání k operačním zákrokům.
 
TRAUMATOLOGICKÁ AMBULANCE :
MUDr. Rudolf Krátký
Tel. č.: 546 439 470
Den
Ordinační doba od - do
Úterý
10:00 - 12:00 hod.
MUDr. Jan Polášek
Den
Ordinační doba od - do
Pátek
7:30 - 11:30 hod.
- zaměřuje se na poúrazové stavy a komplikace, sleduje pooperační vývoj a následný návrat pacientů do běžného života.
 
Lůžková část
 
Telefonní čísla
Administrativní pracovna sester 1
546 439 467
Administrativní pracovna sester 2
546 439 468
 
Chirurgické oddělení poskytuje specializovanou chirurgickou péči v oblasti všeobecné chirurgie včetně laparoskopických břišních operací - žlučníku, appendixu, operace kýly a urologických operací. Dále se specializuje na operace křečových žil, štítné žlázy a onkologickou břišní operativu. 
 
V rámci traumatologie provádí základní operativu úrazů pohybového aparátu. Velká část úrazů pohybového aparátu (kloub ramenní, hlezenní, kolenní) je řešena artroskopicky včetně náhrady zkřížených vazů. Další operační zákroky jsou zaměřeny na operace Achillovy šlachy, operace haluxů a epikondylitidy.

Nedílnou součástí oddělení je komplex 3 operačních sálů s přímou návazností na centrální sterilizaci a dospávací pokoj.

Pacientům nabízíme pobyt v 1, 2 a 3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Současná kapacita oddělení je 50 lůžek. Na žádost pacienta jsou k dispozici za úhradu 3 nadstandardní pokoje.

Pacienti na chirurgickém oddělení mají možnosti připojení k internetu pomocí Wi-Fi.

Stravování je podřízeno dietním omezením pacientů, v nabídce je také vegetariánská strava.

Při příjmu na oddělení je pacient seznámen s domácím řádem oddělení a následuje doplnění informací o postupu léčby. Zdravotní stav je průběžně sledován a kontrolován 2x denně během lékařských vizit.

Návštěvní doba je každý den od 14:00 hod. do 17:00 hod., v nutných případech dle dohody s lékařem a ošetřujícím personálem. Informace o zdravotním stavu podává ošetřující lékař ústně pouze osobě určené pacientem.

Cílem a prioritou chirurgického oddělení je spokojený pacient, tomu je podřízena strategie a organizace hospitalizace pacienta.