You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Sauna, bazén, sportovní aktivity

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Provoz sauny, bazénu a sportovních aktivit je zrušen.

Vlastníci klientských karet mohou požádat mailem o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků.

Zašlete na email koudelkova@nspiv.cz kopii (např. foto z mobilu) klientské karty spolu se jménem a číslem účtu, kam budou peníze převedeny.