You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Návštěvní hodiny

 

Oddělení

Návštěvní hodiny
od - do
Gynekologicko-porodnické oddělení
14:00 hod. - 17:00 hod.
Chirurgické oddělení
14:00 hod. - 17:00 hod.
Interní oddělení
14:00 hod. - 17:00 hod.
Rehabilitační oddělení
14:00 hod. - 17:00 hod.
Jednotka intenzivní a resuscitační péče
15:00 hod. - 17:00 hod.
Léčebna dlouhodobě nemocných
14:00 hod. - 17:00 hod.