You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Informace pro odesílající lékaře

1) Každý pacient musí mít úplně a správně vyplněný poukaz K nebo FT.

2) Poukaz K - pacient odeslán na vstupní vyšetření k rehabilitačnímu lékaři.

3) Poukaz FT - je nutné vždy uvést :

 • Stav, který vyžaduje léčbu (např. bolest, otok atd.).
 • Cíl, kterého má být dosaženo (posílení svalů, zvětšení rozsahu pohybu apod.).
 • Přímo rozepsaný typ procedury, čas trvání, místo aplikace, frekvenci a počet dané procedury.
 • Typ, intenzitu proudu, velikost a uložení elektrod, délku, frekvenci a celkový počet aplikací u elektroléčby.
 • Typ, frekvenci a počet procedur, teplotu vody u vodoléčby.

4) Poukaz musí obsahovat všechny náležitosti dle platné vyhlášky : IČZ (IČP), datum, číslo diagnózy, pro kterou je pacient k rehabilitaci odeslán, razítko, podpis.

5) Platnost poukazu je 7 dní!

6) Uvést kontraindikace RHB léčby :

 • pozor u pacientů s kovovými implantáty, s kardiostimulátory, u epileptiků, gravidních žen, mykotické onemocnění atd.,
 • pacient musí být kardiopulmonálně kompenzovaný!
 • virové a bakteriální onemocnění,
 • tumory,
 • porucha krevní srážlivosti a čití, léčba antikoagulancii,
 •  
 • Kontraindikace lymfodrenáží - doposud neléčené nebo nedoléčené maligní (zhoubné) onemocnění, akutní bakteriální infekce (např. erysipel), akutní horečnaté infekční stavy, hnisavé kožní rány, edémy ledvinového původu - nefrózy, edémy v případě kardiální insuficience, akutní zánět žil - trombophlebitis, akutní trombóza hlubokých žil - phlebotrombóza.
POTŘEBNÉ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PROCEDUR NA FT POUKAZ
VODOLÉČBA
 • Perličková koupel - počet, frekvence (součástí perličky je i suchý zábal za přímou úhradu pacienta, cca 45,00 Kč),
 • Hubbardův tank - počet, frekvence, čas (doporuč. 30 min.),

 • Vířivá koupel - počet, frekvence, místo aplikace HK/DK, teplota vody (dopor. doba 10 min. HK, 15 min. DK),

 • SLTV v bazénu - počet, frekvence (nutno upozornit pacienta, že pojišťovna proplácí 5xSLTV/3 měsíce, 6 a více - přímá úhrada, SLTV trvá 15 min.!!).
 • Do odvolání je zrušen skupinový léčebný tělocvik v bazénu. 


FYZIKÁLNÍ TERAPIE

 • Solux - počet, frekvence, místo aplikace, čas trvání (10 min.),

 • Laser - přímá úhrada pacienta, počet, frekvence, místo aplikace, popř. vlnová délka, energ. hustota, sonda,

 • Diadynamik :
- proudy DF - na prokrvení - 2 - 3 min.,
- proudy CP - prokrvení a analgezie, 5 - 7 min.,
- proudy LP - na bolestivé body, doporuč. doba 5 - 7 min.,
- proudy možné vzájemně kombinovat,
- počet, frekvence, místo aplikace, rozepsané proudy, čas.
 • TENS - (analgetické pr.) - počet, frekvence, místo aplikace, čas,

 • Magnetoterapie - počet, frekvence, místo aplikace, aplikátor, magnituda, čas (30 min.),

 • UZ - počet, frekvence, dávkování W/cm2, velikost hlavice 1MHz/3MHz, čas trvání,

 • VAS - počet, frekvence, místo aplikace, čas trvání,

 • Galvanická vana - počet, frekvence, číslo programu z manuálu, čas trvání.

TEPLOLÉČBA
 • Rašelinové obklady - přímá úhrada pacienta, počet, frekvence, místo aplikace, čas trvání (15 - 30 min.),

 • Parafínové obklady - počet, frekvence, místo aplikace, čas.

MASÁŽE
 • Klasické masáže - počet, frekvence, místo aplikace - přímá úhrada pacienta,

 • Reflexní masáže - pojišťovna hradí 10/3 měsíce, poté přímá úhrada pacienta, nutný počet, frekvence, místo aplikace,

 • Lymfodrenáže - přímá úhrada pacienta
Kontraindikace lymfodrenáží - doposud neléčené nebo nedoléčené maligní (zhoubné) onemocnění, akutní bakteriální infekce (např.erysipel), akutní horečnaté infekční stavy, hnisavé kožní rány, edémy ledvinového původu - nefrózy, edémy v případě kardiální insuficience, akutní zánět žil - trombophlebitis, akutní trombóza hlubokých žil - phlebotrombóza,
 • ILTV - počet, frekvence, místo terapie, druh terapie,

 • SLTV - počet, frekvence, místo terapie Cp/Lp, VDT (vadné držení těla).

Vysvětlivky :

- Frekvence - ob den, denně, 1 x týdně apod.,

- Teplota vody - hypotermní apod.,

- Počet - 1x, 5-10x apod.,

- Čas trvání - 5 min., 15 min. apod.,

- Místo aplikace - zápěstí dx/sin., Cp, LP, kolenní kloub dx/sin.

Tyto informace jsou pouze naše doporučení, bez těchto údajů však nelze Vašeho pacienta objednat. (Vyžaduje pojišťovna)

V případě nejasností se prosím obraťte na pracoviště - evidence, tel. č. : 546 439 583, v případě elektroléčebných procedur - 546 439 585.