You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

O nemocnici

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace zajišťuje akutní lůžkovou péči v pěti odbornostech, následnou lůžkovou péči, ambulantní péči, služby komplementu a lékárenské služby. Kromě lékařských odborností souvisejících s lůžkovou částí zajišťuje i jiná specializovaná vyšetření externími lékaři, kteří tu mají své privátní ordinace. 

Nemocnice poskytuje akutní lůžkovou péči v oborech chirurgie, interna, gynekologie a porodnictví, rehabilitace a intenzivní péči na jednotce sdružené intenzivní a resuscitační péče. 

Ambulantní péče je poskytována ve čtyřech základních ambulancích – chirurgická všeobecná, gynekologická všeobecná, interní všeobecná, rehabilitační a ve čtyřech specializovaných ambulancích – kardiologická, hematologická, gastroenterologická, chirurgická traumatologická. Dále nemocnice poskytuje rehabilitační procedury – léčebně tělesnou výchovu, elektroléčbu, vodoléčbu včetně bazénové terapie. 

Komplementární služby jsou zajišťovány na radiodiagnostickém oddělení a oddělení klinické biochemie a hematologie, a to jak pro nemocnici, tak i pro praktické lékaře a ambulantní specialisty v celém regionu. V nemocnici jsou tři centrální operační sály a centrální sterilizace. 

Nemocniční lékárna provozuje výdejnu léčiv a výdejnu speciálního zdravotnického materiálu. 

Nemocnice smluvně zajišťuje lékařskou pohotovostní službu (LPS) pro spádovou oblast Ivančic a Rosic. Tuto službu hojně využívají i obyvatelé spádové oblasti Moravského Krumlova. 

V roce 2005 byla dokončena celková rekonstrukce a dostavba areálu, která zahrnovala výstavbu nového komplementárního pavilonu umístněného do středu mezi lůžkové pavilony, komplexní rekonstrukci lůžkového pavilonu, ve kterém je umístněno chirurgické a interní oddělení, částečnou rekonstrukci pavilonu s ostatními odděleními a podpůrných provozů. Byla obnovena i část zdravotnických přístrojů. 

Nemocnice má zavedený komplexní informační systém. Vlastními zaměstnanci zajišťuje provoz všech energetických zařízení, to je trafostanice, elektrocentrály, centrální UPS, výměníkové stanice, plynový parní vyvíječ, úpravny vody, vzduchotechnické jednotky, kompresorové a vakuové stanice, rozvody medicinálních plynů včetně koncových zařízení a další technologická zařízení jako jsou výtahy, ústředny EPS, EZS a telefonní ústředna. Dále vrátnici, kuchyň s výdejem pro zaměstnance, údržbu a svoz odpadů. Úklid, praní prádla, zneškodňování odpadů a dodávka tepla jsou zajišťovány nákupem těchto služeb. 

Počty lůžek - chirurgie 50, interna 40, GP 20, novorozenecké 6, rehabilitační 28, JIRP 10, LDN 60 - celkem 214.