You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

preventivní antidekubitní matrace pro rehabilitační oddělení

Nové antidekubitní matrace

S úspěchem byl v květnu 2019 realizován projekt „Preventivní antidekubitní matrace na rehabilitační oddělení“, který byl financován Nadací ČEZ v rámci grantového řízení Podpora regionů.

Financování projektu bylo uskutečněno na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU EPP 258_18 mezi Nemocnicí Ivančice, příspěvkovou organizací a Nadací ČEZ. Nadace ČEZ podporuje veřejně prospěšné projekty, které přispívají k rozvoji společnosti.

Cílem projektu bylo zvýšení kvality poskytované zdravotní péče v Nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci pořízením pasivních antidekubitních oboustranných matrací se zpevněnými okraji a eliminací vzniku středního rizika dekubitů (proleženin) u hospitalizovaných pacientů.

Osobám, které potřebují zdravotní péči v naší nemocnici, konkrétně pacientům rehabilitačního lůžkového oddělení bude zajištěna kvalitní prevence dekubitů a pohodlí po dobu hospitalizace, tito pacienti se léčí nejčastěji s akutními nebo chronickými vertebrogenními potížemi (bolestmi zad).

o příspěvku ve výši 115 000 Kč se výběrovým řízením, ve kterém zvítězila společnost LB Bohemia, s. r. o., Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav, podařilo pořídit téměř dvojnásobný počet antidekubitních matrací pro II. a III. stupeň dekubitů s obchodním označením Lux Flex a Clinic Flex.

Oproti původnímu předpokladu 25 ks matrací bylo z nadačního příspěvku pořízeno 45 ks antidekubitních matrací, které budou sloužit pacientům nemocnice.

 

Opotřebované matrace byly nahrazeny matracemi, které zajistí prevenci dekubitů a sníží komplikace u pacientů s dekubitem, snížením tlaku na tkáň pacienta (dekubitus je poškození kůže nebo tkáně způsobené přímým tlakem nebo třecí silou), blokováním zevních mechanických vlivů (cirkulace vzduchu a odvod páry ochrání pacienta před vlhkostí a přehřátím) a zpevněným okrajem (usnadní vstávání z lůžka).

Ukázka nové matrace
​​​
Ukázka původní matrace