You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Informace referenta vzdělávání

Seminář: Právní aspekty vedení zdravotnické dokumentace – principy, odpovědnost
 

Pořadatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Odborný garant: MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D., MBA, LL.M.
pracoviště: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace
Místo konání: Velká zasedací místnost - Nemocnice Ivančice,
Široká 16, Ivančice

 

Termín konání: 15. 1. 2020 a 22. 1. 2020 ve 12:00-15:00 hod.
Program semináře:

1. Vztah lékař a pacient z právního pohledu.
2. Poskytování zdravotních služeb dle OZ.
3. Ochrana osobnosti.
4. Náhrada škody.
5. Správné vedení zdravotnické dokumentace.
6. Elektronická zdravotnická dokumentace.
7. Problematika nahlížení do ZD.
8. Praktické zkušenosti se ZD před soudem.

 

Na akci je nutno se předem přihlásit na e-mail: sekretariat@nspiv.cz nebo tel: 546 439 403
Účastnický poplatek není vyžadován.
Počet kreditů dle platných legislativních předpisů: 4