You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Ukončení zákazu návštěv.

Od 15.3.2022 byl ukončen zákaz návštěv. Návštěvy jsou povoleny v obvyklém režimu v době stanovené na jednotlivých odděleních s povinností nosit řádně nasazený respirátor.