You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Ukončení omezeného režimu návštěv

Vzhledem k poklesu výskytu ARI i Covid-19 se ruší s platností od 17. 4. 2023 omezený režim návštěv.