You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

OČM Nemocnice Ivančice, p. o.

OČM Nemocnice Ivančice 22.2.2022 ukončilo provoz.

OČM je v areálu Nemocnice Ivančice, p. o. v budově F, prvním podzemním patře, u bazénu.

OČM je otevřeno v úterý od 7:30 do 15:15 h.

K očkovaní je nutné se rezervovat výhradně přes Centrální rezervační systém - očkování proti covid-19.

Registrace a rezervace neprovádíme po telefonu.

Termín očkování je možné rezervovat nejpozději 24 hodin před požadovaným termínem.

Registrace na posilující dávku (3. dávku): Dle čísla pojištěnce na zadané mobilní číslo při registraci na první dávku, pošle MZČR SMS zprávu s informací o možnosti registrace na posilující dávku u praktického lékaře nebo na https://crs.uzis.cz.

Pokud v Centrálním rezervačním systému nevidíte OČM Nemocnice Ivančice, je potřeba volat na linku 1221.

OČM neprovádí očkování za úhradu, očkujeme jen pojištěnce českých zdravotních pojišťoven.

Očkujeme vakcínou Comirnaty (od firem Pfizer a BioNTech).

Provádíme očkování druhou a posilovací očkovací dávkou (3. dávkou), a to pouze u osob starších 16 let.

Změnu termínu druhé dávky provádíme jen ve výjimečných případech a to pouze na základě řádně zdůvodněné žádosti zaslané na mailovou adresu ocm@nspiv.cz.

Po ukončeném očkování je Certifikát primárně k vyzvednutí na Očkovacím portálu občana https://ocko.uzis.cz. Certifikát lze vyzvednout pouze v případě správně zadaného emailu a mobilního telefonu.

Další informace jsou uvedeny na stránkách MZ ČR Centrální rezervační systém - Přehled očkovacích míst.