You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Havárie akumulátorů pro UPS 2x60 kVA v budově F

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace vyhlašuje zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Havárie akumulátorů pro UPS 2x60 kVA v budově F"

 

 

Více informací na adrese https://nspiv.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.ph
p