Nemocnice Ivančice


Léčebna dlouhodobě nemocných

V ivančickém areálu nemocnice poskytuje následnou, specializovanou, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, lůžkovou péči pacientům s chronickými onemocněními, kteří vyžadují dlouhodobou hospitalizaci. O délce pobytu v LDN rozhoduje vždy zdravotní stav pacienta. Pro přijetí je nezbytné doporučení ošetřujícího lékaře (praktik, respektivě lékař lůžkového oddělení) formou písemné žádosti. Cílem péče je zlepšení zdravotního stavu, kvality života a soběstačnosti.

Primář
MUDr. Jana Sedláková - tel. č. : 546 439 693, 685

Vrchní sestra
Lenka Skryjová - tel. č. : 546 439 694
e-mail : skryjova@nspiv.cz


Staniční sestry :
stanice A
Lenka Ondráčková - tel. č. : 546 439 692

stanice B
Ivana Slámová - tel. č. : 546 439 686

Celková lůžková kapacita je 60 lůžek. Stanice A - 30, stanice B - 30.

  • jednotlivé pokoje jsou 1-4 lůžkové na obou stanicích,
  • vybavení pokojů je standardní,
  • každá stanice má pracovnu lékaře, ošetřovnu, denní místnost sester, pro pacienty je možnost využití společenské místnosti s televizorem,
  • rehabilitace LDN je vybavena tělocvičnou, elektroléčbou, parafínem, …
  • lékařské vizity jsou denně (2x týdně primářská).

Doporučená návštěvní doba je od 14:00 hod. do 17:00 hod. Informace o zdravotním stavu pacientů podávají lékaři telefonicky po 10:00 hod. v pracovní dny. Individuálně osobně lze kontaktovat lékaře v odpoledních hodinách. Stanice LDN se nacházejí v budově L, ve 4. a 5. podlaží.

Přijímání pacientů na lůžka LDN zajišťuje a koordinuje sociální pracovnice nemocnice Nataša Mikulová, tel. č. 546 439 420, e-mail mikulova@nspiv.cz.


eBRÁNA webarchitect Plastická chirurgie