Nemocnice Ivančice


Sponzoři a dárci

Jsme Vaše nemocnice, která je Vám k dispozici 24 hodin denně. Zvažte proto laskavě možnost příspěvku, který může pomoci při nákupu moderních zdravotních přístrojů nebo přispět ke zkulturnění prostředí nemocnice a k celkovému zvýšení komfortu pacientů. Sponzorem či dárcem se může stát jak fyzická, tak právnická osoba, která má zájem podílet se na tomto rozvoji nemocnice.

Kontakty

Přijměte předem opravdový dík za jakýkoliv příspěvek, ať ihned nebo v blízké budoucnosti. Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční a musí být podloženy smlouvou, kterou si můžete vytisknout na níže uvedeném odkazu nebo vyžádat na příslušném oddělení nebo na adrese:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Mgr. Eva Gratclová
právnička
Široká 16
664 95 Ivančice

E-mail: gratclova@nspiv.cz
Telefon: 546 439 405
Fax: 546 439 410
Číslo účtu Nemocnice Ivančice: 1937911/0100 (KB Ivančice)

Formuláře darovacích smluv:

Seznam sponzorů

Vedení nemocnice děkuje touto cestou všem sponzorům za finanční dary a sponzorské příspěvky.eBRÁNA webarchitect Plastická chirurgie