Nemocnice Ivančice


Historie v datech

1442
Chudobinec-špitál, kdy a kým založen nelze doložit, byl umístěn za kostelem.
1859
19. 3. otevřel císařský rada Dr. Josef Keckeis nemocnici pro 22 nemocných v domě Fr. Reisingera v Široké ulici, ošetřujícím personálem byly řádové sestry sv. Františka z Assisi.
1871
Dostavěno bylo 9 místností pro 35 nemocných, kancelář, operační sál, sekční síň, koupelny a byt ředitele.
1897
Přístavba infekčního pavilonu s 18 lůžky a hospodářské budovy.
1904
Výnosem rakouského ministerstva vnitra získala nemocnice právo veřejnosti, vystavěno ambulantorium.
1924 Zřízen infekční pavilon se 24 lůžky.
1928
Rozšířením o domy na Široké ulici vznikla ubytovna pro ošetřovatelky, pomocný ženský personál a nemocniční zřízence. Dále také márnice.
1935
Stavba kanalizace a čisticí stanice pro nemocnici.
1936
Nemocnice měla 160 lůžek, nové léčebné metody prováděny hlavně na chirurgickém oddělení.
1948
Byla vytvořena nová koncepce nemocnice se 4 základními odděleními (chirurgickým, interním, gynekologicko-porodním a dětským), která se postupně rozšiřovala.
1951 Zrušen infekční pavilon, zrekonstruován na gynekologicko-porodní oddělení.
1952 Otevřeno dětské oddělení s kapacitou 35 lůžek.
1956 Výměna řádových sester za sestry civilní.
1959 Ukončena stavba a otevření interního oddělení s kapacitou 75 lůžek.
1969 Rekonstrukce a přístavba chirurgie.
1985 Zřízena rychlá záchranná pomoc.
1987 Zahájena stavba nového pavilonu.
1991
Delimitace OÚNZ Brno-venkov, vznik samostatné NsP Ivančice, zřizovatelem je OkÚ Brno-venkov.
1992
Transformace zdravotnictví, změna financování zdravotnických zařízení prostřednictvím zdravotních pojišťoven, výkonový systém.
1994
Otevření nového pavilonu, zahájena stavba vstupního objektu a skladu medicinálních plynů.
1995 Otevření vstupního objektu a skladu medicinálních plynů.
1997
Rekonstrukce vytápění nemocnice a kanalizace. Zřízen teplovod od plynové kogenerační jednotky na novém sídlišti. Zahájení provozu nemocničního informačního systému. Přemístění Ústavní lékárny a výdejny do budovy nemocnice.
1998 Generální rekonstrukce stravovacího provozu.
1999 Oslava 140. výročí založení nemocnice. Výměna střešního pláště na pavilonu L.
2002 Zahájení realizace akce „Nemocnice Ivančice – rekonstrukce a dostavba“.
2003
Změna zřizovatele nemocnice z OkÚ Brno-venkov na Jihomoravský kraj. Změna názvu nemocnice z Nemocnice s poliklinikou Ivančice na Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace. Přestěhování LDN ze Zastávky do areálu v Ivančicích.
2004
Převod ZZS pod ÚSZS Brno a ukončení činnosti DRNR. Dokončení dostavby pavilonu F, část pavilonu C - slavnostní otevření dne 13. září.
2005
Ukončení akce „Nemocnice Ivančice – rekonstrukce a dostavba“ – 31. března.
2006 Sloučení s Bakešovou nemocnicí Brno, příspěvkovou organizací.
2007
15. ledna - Spuštění PACS; 1. července - Převzetí areálu Brno Tomešova; 1. září - Odstěhování ZZS JMK z prostor nemocnice do samostatného výjezdního stanoviště; 1. listopadu - Získání ocenění Nemocnice roku 2007 očima pacientů JMK.
2008 5. května - zahájení provozu CT.
2011 28. února - zahájení provozu lékárny v rekonstruovaném vstupním objektu.
2012 1. března - zahájení provozu nového C ramene.
2016 10. října - rozšíření parkoviště o 15 míst na ulici Široká po demolici budovy 401/16


eBRÁNA webarchitect Plastická chirurgie