Nemocnice Ivančice


Certifikáty

Nemocnice vytvořila a udržuje certifikovaný systém:


1. Nemocnice získala dne 18. 12. 2015 certifikát kvality a bezpečí.

a. Tento certifikát osvědčuje, že zdravotnické zařízení poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

b. Číslo certifikátu: 0047

c. Platnost certifikátu do 18. 12. 2018

d. Certifikát Vydal: Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.


2. Certifikát o shodě s požadavky ISO 9001:2008 - Poskytování služeb centrální sterilizace

Číslo certifikátu: TCB 16/02/19549

Platnost: do 27. 12. 2018

Vydal: Tayllor & Cox s.r.o., Na Florenci 1055/35, Staré Město - Praha 1, CZ 110 00


3. Certifikát o shodě s požadavky ISO 13485:2012 - Poskytování služeb centrální sterilizace

Číslo certifikátu: TCB 16/02/013012

Platnost: do 27. 12. 2018

Vydal: Tayllor & Cox s.r.o., Na Florenci 1055/35, Staré Město - Praha 1, CZ 110 00


4. Certifikát o provedení externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření u poskytovatele

Číslo certifikátu. VF 1Z15-67004-Q01

Platnost: do 10. 12. 2020


5. Dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost.

a. Rozsah: Laboratorní diagnostika v odbornosti klinické biochemie.

b. Osvědčení o akreditaci č. 66/2015 vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle výše uvedené normy.

c. Osvědčení dokládá, že zdravotnická laboratoř pracuje v souladu s příslušnými právními předpisy.

d. Platnost: do 30. 1. 2020eBRÁNA webarchitect Plastická chirurgie