You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu
Bazén
Bazén je vybaven recirkulačním zařízením s úpravnou vody, kde dochází ke směšování přiváděné vody do bazénu z úpravny vody s vodou z bazénu.
Bazén se vypouští a čistí 2 x za rok (mechanicky s následnou desinfekcí a vypláchnutím).
 
Základní parametry
Rozměry: 4,30 x 8,70 m
Hloubka: 1,30 m
Plocha vodní hladiny: cca 37,00 m2
Objem: 50,00 m3
Teplota vody: 30oC
Teplota vzduchu: 30oC
 

Provozní doba:

úterý:

od 15:15 do 21:00

 

pátek:

od 16:00 do 21:00

 

Provozní a hygienické zásady
• Vstup do bazénu je povolen pouze v provozní době.
• Každý návštěvník bazénu je povinen dodržovat ustanovení návštěvního řádu a dbát pokynů obsluhy sauny a bazénu.
• Dětem mladším 15 let je do bazénu vstup povolen pouze v doprovodu staršího 18 let.
• Osobám podnapilým nebo osobám pod vlivem návykových látek je vstup do bazénu zakázán.
• Není přípustný vstup více osob nad stanovenou kapacitu bazénu.
• Do prostorů bazénu nesmí vstupovat návštěvníci trpící vlasovými, kožními, či infekčními nemocemi a osoby zahmyzené.
• Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách, po předchozím osprchování s použitím mýdla.
• V prostorách šaten a bazénu se návštěvník pohybuje v čisté obuvi s protiskluzovou podrážkou.