Nemocnice Ivančice


Informace pro pacienty

Před přijetím

do nemocnice se řiďte radami Vašeho obvodního (ambulantního) lékaře. Zpravidla nejsou nutná žádná zvláštní dietní opatření a zejména není vhodné omezovat příjem tekutin, pokud Váš ošetřující lékař neurčí jinak. Dostavte se v dohodnutou dobu na ambulanci, na kterou jste byl objednán k přijetí.

Při nástupu potřebujete
  • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny,
  • všechny doklady o Vaší nemoci (laboratorní výsledky, rtg snímky apod.),
  • léky, které užíváte a jejich soupis,
  • věci osobní hygieny,
  • ortopedické pomůcky, které dosud používáte.
Cenné věci
(větší finanční obnos, spořitelní knížku, šperky) doporučujeme ponechat doma. Jinak cennosti odevzdejte do pokladny nemocnice, kde pak bude mezi Vámi a nemocnicí uzavřena Smlouva o úschově, na jejímž podkladě přejímá nemocnice do úschovy Vaše penězní prostředky nebo cenné věci. Při propuštění Vám budou opět vydány. S sebou si vezměte jen menší obnos peněz.

Podsekce

Seznam nejvydávanějších léků se sníženým doplatkem

ANTIKONCEPCE, BRETARIS INHALER, CONCOR 30 X 10 MG, CONCOR COR 5 MG, DETRALEX 60 tbl., ...

Ceník služeb

- ceník administrativních služeb, ceník hotelových služeb, ceník zdravotnických služeb, ceník ostatních služeb, ceník za občerstvení a ostatní prodávané zboží v sauně.

Žádost o pořízení kopie nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace

Pořizování kopie nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace je upraveno v zákoně č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.

Lékařská pohotovostní služba (LPS)

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé (LPS)...

Vnitřní řád

Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v ivančické nemocnici a děkujeme za důvěru, kterou jste projevili tím, že jste se svěřili do péče naší nemocnice. Snahou našich zaměstnanců ...

Práva a povinnosti pacienta

Citace Zákona č. 372 ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách ...


eBRÁNA webarchitect Plastická chirurgie