You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu
Nové výškově nastavitelné lehátko na rehabilitační oddělení

Dne 11.12.2019 bylo dodáno na rehabilitační oddělení jedno výškově nastavitelné lehátko, které naše nemocnice pořídila z dotačních prostředků poskytnutých naším zřizovatelem Jihomoravským krajem ve výši 32 610,- Kč.

Výškově nastavitelné lehátko je nezbytné pro řadu pacientů, kteří vyžadují specifické nároky na provádění terapie. Pro bezpečný přístup  pacientů na lehátko je výhodou možnost nastavit přijatelnou výšku. Lehátko je dostatečně široké, aby se zamezilo možnému pádu pacienta při jeho posunech, otáčení, lehu, sedu apod.

Výškově nastavitelné lehátko také zajišťuje ergonomické řešení pracovního místa, nedochází tím k nepřiměřené pracovní zátěži rehabilitačních pracovníků a příznivě ovlivňuje produktivitu práce na pracovišti.