You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Příspěvky a dotace

Přehled poskytnutých příspěvků zřizovatele v roce 2019

 

zdroj

Účel použití finančních prostředků - název akce

Investice – I

Provoz - P

Poskytnuto

v roce 2019 v Kč

JMK

pořízení CT

I

12 937 000

JMK

pojízdný RTG přístroj

I

1 685 000

JMK

havárie RTG skiagrafického přístroje

I

4 060 000

JMK

motodlaha kolenní - 2 ks

I

300 000

JMK

zajištění lékařské pohotovostní služby

P

1 922 000

JMK

kompresor pro výrobu medicinálních plynů

I

206 000

JMK

výškově nastavitelné lehátko pro fyzioterapii

P

35 000

JMK

příspěvek bez účelového určení

P

16 500 000

JMK

oprava střechy budovy K - havárie

P

663 000

JMK

oprava videokolonoskopu – havárie

P

150 000

JMK

oprava gastroskopu - havárie

P

120 000

JMK

oprava ZTI budovy L – odpady

P

37 000

JMK

nákup diagnostických monitorů – havárie

I

220 000

JMK

plicní ventilátor pro dlouhodobou plicní ventilaci

I

605 000

JMK

anesteziologický přístroj s monitorem životních funkcí

I

1 500 000

JMK

nemocniční informační systém - HW

I/P

6 000 000

Podřazené stránky:

Dotace od Obce Dukovany ve výši 10 000 Kč
Dotace od Obce Dukovany ve výši 20 000 Kč
motodlahy kolenní
preventivní antidekubitní matrace pro rehabilitační oddělení