You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Ředitel nemocnice s ohledem na nutnost zajistit bezpečnost pacientů a personálu, technické a personální možnosti nemocnice prodlužuje zákaz návštěv i po 25. 5. 2020.

S výjimkou pacientů v terminálním stádiu a třetích osob u porodu dle technických podmínek porodního oddělení.
Zdravotnický personál může s ohledem na aktuální situaci rozhodnout o výjimce z tohoto režimu.

U výjimek Vás žádáme o dodržování základních hygienických pravidel, důkladné mytí rukou nebo používání dezinfekce na ruce. Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa papírovým kapesníkem, nemáte-li kapesník, použijte rukáv předloktí.