You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Od 16. 6. 2020 do odvolání platí OMEZENÝ REŽIM NÁVŠTĚV.
S ohledem na nutnost zajistit bezpečnost pacientů a personálu a možnosti nemocnice s účinností od 16.6.2020 budou v Nemocnici Ivančice, p. o. povoleny návštěvy u pacientů v omezeném režimu:
• Návštěvy jsou povoleny jen po domluvě se zdravotnickým personálem příslušného oddělení dle kapacitních možností oddělení a pokojů.
• Doba vyhrazená pro návštěvy - úterý a sobota v době od 14:30 do 16:00 hod.
• Návštěvy na pokojích pacientů budou umožněny od 5. dne hospitalizace.
• Pokud bude pacient v izolaci, návštěvu není možné povolit.
• Osoba vstupující do prostor nemocnice bude mít ústa i nos zakryty rouškou.
• Osoba navštěvující pacienta na oddělení bude dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 a bude vyzvána k dezinfekci rukou a nasazení rukavic.
• Pokud by navštěvující osoba měla teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, není možné návštěvu povolit.
• Žádáme návštěvy, aby se na pokojích nedotýkaly žádného zařízení a nesedaly na lůžka. 
• Pokud je to možné, preferujeme, aby návštěvy probíhaly ve venkovních prostorách nemocnice s dodržením rozestupů 2m. 
• Pokud má proběhnout návštěva mimo oddělení je pacient povinen nahlásit svůj odchod zdravotnickému personálu.
• V případě návštěvy na jednolůžkovém pokoji mohou být u pacienta maximálně dvě osoby (max. 30 minut).
• V případě návštěvy na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji ve stejném čase může být u pacienta jedna osoba (max. 30 minut), mezi lůžky umístí personál paraván. V případě, že navštěvující osoba potřebuje podporu nebo doprovod, lze výjimečně připustit přítomnost nejvýše dvou osob.
• Po ukončení návštěvy odloží navštěvující osoba rukavice do příslušného odpadu a provede dezinfekci rukou.