You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Zákaz návštěv od 31.7.2020

Ředitel nemocnice s ohledem na nutnost zajistit bezpečnost pacientů a personálu, technické a personální možnosti nemocnice rozšiřuje od 31. 7. 2020 zákaz návštěvy na celou nemocnic.

S výjimkou pacientů v terminálním stádiu a třetích osob u porodu dle technických podmínek porodního oddělení.

Zdravotnický personál může s ohledem na aktuální situaci rozhodnout o výjimce z tohoto režimu.

U výjimek Vás žádáme o dodržování hygienických pravidel dle pokynů zdravotnického personálu.