You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Omezený režim návštěv od 19.8.2020

Od 19. 8. 2020 do odvolání platí OMEZENÝ REŽIM NÁVŠTĚV.

S ohledem na nutnost zajistit bezpečnost pacientů a personálu a v souladu s možnostmi nemocnice s účinností od 19. 8. 2020 jsou v Nemocnici Ivančice, p. o. povoleny návštěvy pacientů v tomto režimu:

Doba vyhrazená pro návštěvy - úterý a sobota v době od 14:30 do 16:00 hod.
• Návštěvy jsou povoleny jen po domluvě se zdravotnickým personálem příslušného oddělení dle kapacitních možností oddělení a pokojů.
• Návštěvy na pokojích pacientů budou umožněny od 5. dne hospitalizace pacienta. Pokud bude pacient v izolaci, návštěvu není možné povolit.
• U pacientů v terminálním stádiu je možné návštěvu uskutečnit kdykoliv po dohodě s personálem oddělení.
• Časové omezení se nevztahuje na třetí osobu u porodu s respektováním technických podmínek porodního oddělení.
• Osoba vstupující do prostor nemocnice bude mít ústa i nos zakryty rouškou. Nošení roušek je povinné v celém areálu nemocnice.
• Pokud navštěvující osoba má teplotu nad 37,0 °C nebo jiný příznak nemoci, není možné návštěvu povolit.
• Návštěva bude vyzvána k dezinfekci rukou a nasazení rukavic, které po ukončení návštěvy odloží do příslušné odpadní nádoby.
• Žádáme návštěvy, aby se na pokojích nedotýkaly žádného zařízení a nesedaly na lůžka. 
• Pokud je to možné, preferujeme, aby návštěvy probíhaly ve venkovních prostorách nemocnice s dodržením rozestupů 2m. 
• Pokud má proběhnout návštěva mimo oddělení je pacient povinen nahlásit svůj odchod z oddělení zdravotnickému personálu.
• V případě návštěvy na jednolůžkovém pokoji mohou být u pacienta maximálně dvě osoby (max. 30 minut).
• V případě návštěvy na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji ve stejném čase může být u pacienta jedna osoba (max. 30 minut), mezi lůžky umístí personál paraván. V případě, že navštěvující osoba potřebuje podporu nebo doprovod, lze výjimečně připustit přítomnost nejvýše dvou osob.